Tilintarkastajien tietoisuus lohkoketjun vaikutuksista

English

 

** TUTKIMUKSEN TARKOITUS **
Tässä kyselyssä kerättyjä tietoja analysoidaan lähettäjän Vaasan ammattikorkeakoulun tutkinnon opinnäytetyössä. Opinnäytetyön aiheena on "Blockchain -tekniikka ja auditointi - Tilintarkastajien tietämys ja mielipide". Siksi, tutkimuksen tarkoituksena on analysoida suomalaisten tilintarkastajien tietoisuutta, mielipiteitä ja odotuksia blockchainin vaikutuksista kirjanpitoon ja tilintarkastukseen.

 

** OSALLISTUMINEN JA TULOS **
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, miten lohkoketjuteknologia voi hyödyttää maailmaa, erityisesti kirjanpito-/tilintarkastusteollisuutta. Ajatus blockchainin soveltamisesta tarkastukseen käytännössä herättää kuitenkin edelleen monia kysymyksiä ja huolenaiheita.
Tämän tutkimuksen tulos antaa oivalluksia ja tietoa tästä uudesta aiheesta.

 

** KÄYTTÖEHDOT **
1. Kaikkia kyselyn vastauksiakäsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Vastauksia ei luovuteta ulkopuolisille, ja niitä käytetään vain tähän tutkimukseen. Osallistujilta kysytään suostumusta mihin tahansa muuhun tarkoitukseen.
2. Kysely ei ole tietokilpailu/testi, jotensiinäei ole oikeaa tai väärää vastausta. Ethänetsi lisätietoja saadaksesi vastaustalomakkeen kysymyksiin, sillä tavoitteena on ymmärtää, millä tasolla tilintarkastajat ymmärtävät lohkoketjuja ja sen soveltamista tilintarkastukseen.

 

** RAKENNE **

Tämä kysely sisältää kolme osaa: tietoisuus, ymmärryksen taso, mielipide. Kyselyn täyttäminen kestää noin 5-10 minuuttia Jos et ehdi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin kerralla, voit aina tallentaa ja palata loppuun myöhemmin. Vieritä alas sivun loppuun tallentaaksesi.

 

Yhteystiedot: Huong Nguyen Mai - "sanathanguyen@gmail.com" tai e1601091@edu.vamk.fi

 

(*): pakollinen

 

 

 

 

TAUSTAA/KOKEMUKSIA

OSA I - TIETOISUUS LOHKOKETJUSTA

Ethänetsi lisätietoja saadaksesi vastauksia näihin kysymyksiin. Tämän kyselyntarkoituksena on ymmärtää, millä tasolla tilintarkastajat ymmärtävät lohkoketjun ja sen soveltamista tilintarkastukseen.

9. Millä tasolla ymmärrät/tiedät termin lohkoketju? *
1 2 3 4 5
Arvioi 1–5 ymmärrystäsi lohkoketjusta (1: erittäin alhainen, 5: erittäin korkea)
10. Mistä olet saanut tietoa blockchainista? *
11. Onko yritykselläsi tai aikooko yrityksesi suorittaa lohkoketjuun liittyviä projekteja? *
12. Oletko koskaan ollut mukana/aiotko osallistua lohkoketjuun liittyviin projekteihin? (töissä, työn ulkopuolella, koulussa jne.) *
13. Oletko kiinnostunut ymmärtämään enemmän lohkoketjusta? *
1 2 3 4 5 Miksi?
Arvioi 1–5 kiinnostuksesi blockchainiin (1: erittäin alhainen, 5: erittäin korkea

OSA II - BLOCKCHAININ YMMÄRTÄMINEN

Ethänetsi lisätietoja saadaksesi vastauksia näihin kysymyksiin. Tämän kyselyntarkoituksena on ymmärtää, millä tasolla tilintarkastajat ymmärtävät lohkoketjun ja sen soveltamista tilintarkastukseen.

OSA III - MIELIPITEITÄ TILINTARKASTUS LOHKOSOVELLUKSISTA

27. Millä tasolla arvioit blockchainin vaikuttavan tarkastusjärjestelmään? *
1 2 3 4 5
Arvioi 1–5 (1: erittäin vähäinen vaikutus, 5: erittäin suuri vaikutus)
28. Onko blockchainin soveltaminen tilintarkastukseen mielestäsi hyvä vai huono? *
1 2 3 4 5
Arvioi 1–5 (1: todella huono, 5: todella hyvä)
29. Oletko sitä mieltä, että lohkoketjun soveltaminen toisi etuja tilintarkastajille? *
1 2 3 4 5
Arvioi 1–5 (1: täysin eri mieltä, 5: täysin samaa mieltä)
30. Oletko sitä mieltä, että blockchainin soveltaminen tuo haasteita tilintarkastajille? *
1 2 3 4 5
Arvioi 1–5 (1: täysin eri mieltä, 5: täysin samaa mieltä)

PALAUTE

Osittainen tallennus

Tietojen lähetys