Yleinen lahjoitus - lahjakirja

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Ab Vasa yrkeshögskola

Wolffintie 30, 65200 Vaasa

Wolffintie 30, 65200 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Muurinen

Wolffintie 30, 65200 Vaasa

Wolffintie 30, 65200 Vaasa

mari.muurinen@vamk.fi

Rekisterin nimi

Stipendilahjoitus - kertaluonteinen stipendi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerätä tarvittavat tiedot henkilöstä, yrityksestä tai yhteisöstä, joka haluaa tehdä VAMKille stipendilahjoituksen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:N tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa periaatteet noudattavat Vaasan ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa https://www.vamk.fi/fi/yhteystiedot/tietosuoja/

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti VAMKin tietosuojavastaavalle. Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti VAMKin tietosuojavastaavalle. Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Virheellinen tieto korjataan viipymättä ajantasaiseksi.