Stipendilahjoitus - lahjakirja

Tietosuojaseloste

 

Lahjoittajan tiedot

Lahjoituksen saaja

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab (Y-tunnus 2267669-3)

Wolffintie 30, 65200 Vaasa


Stipenditoimikunnan sihteeri / yhteyshenkilö talouspäällikkö Anu Alahuhta, puh. 020 7663 651, talous@vamk.fi

Lahjoitus

Minkä yksikön opiskeljoille haluat kohdentaa stipendin? Voit valita 1-3 yksikköä.

Lahjan tarkoitus on tukea lahjan saavan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:n mukaisten tehtävien hoitamista.

Muut ehdot

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat ammattikorkeakoululain 21 §:n ja julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia. Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa. Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi ammattikorkeakoulun muiden varojen, mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Ammattikorkeakoulu päättää lahjoituksen käytöstä. 

Kyllä Ei
Saako lahjoittajan nimen julkaista VAMKin tiedotuksessa?
Kyllä Ei
Saako lahjoituksen määrän ja kohdentamisen julkaista VAMKin tiedotuksessa?

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat ammattikorkeakoululain 21 §:n ja julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.

Maksutiedot

Kaikki stipendilahjoitukset maksetaan tilille: FI11 5670 0820 3657 48 / Oy Vaasan ammattikorkeakoulu

Maksusuorituksen viestikenttään tulee merkitä sana 'stipendilahjoitus' sekä lahjoittajatahon nimi virallisessa muodossaan.

 

Tietojen lähetys

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Ab kiittää stipendilahjoituksestanne.