Miesten kokemukset kilpirauhasen vajaatoiminnasta

Hyvä vastaaja!

Tervetuloa vastaamaan "miesten kokemukset kilpirauhasen vajaatoiminnasta"-kyselyyn. 

Tutkimuksella kerätään tietoa miesten kokemuksista kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutuksista arkeen, sekä saamastanne potilasohjauksesta. 

Vastaaminen tapahtuu luottamuksellisesti, sekä anonyymisti. Yksittäisiä vastaajia ei tulla tunnistamaan aineistosta. 

 

Perustiedot

Sukupuoli

Kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutus arkeen

Kerro omin sanoin miten kilpirauhasen vajaatoiminta on vaikuttanut arkipäiväiseen elämääsi. Esimerkiksi työ/opiskelu, harrastukset ja ihmissuhteet.

esimerkkinä jaksaminen, alavireisyys, muistihäiriöt,seksuaaliset toimintahäiriöt.

Ohjaus ja tiedon haku

Kerro omin sanoin millaista ohjausta ja tietoa olet saanut hoitohenkilökunnalta kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyen.

esim. lääkehoito, vajaatoiminnan seuranta (esim. kuinka usein verikokeisiin, oireiden seuranta), vertaistuen saanti.

Kerro seuraavaksi onko hoitohenkilökunnalta saatu ohjaus ja tieto ollut riittävää. 

Jos saamasi tieto ei ole ollut riittävää, kerro mitä olisit toivonut lisää? 

esimerkiksi kerro mitä tietoa olisit sairaudesta halunnut tietää enemmän, vastasiko hoitohenkilökunta kysymyksiin.

Lopuksi kerro oletko itsenäisesti etsinyt tietoa internetistä kilpirauhasen vajaatoimintaa liittyen?

Jos olet, kerro miltä sivuilta olet tietoa etsinyt ja millaista tietoa olet etsinyt ja saanut?

esimerkkinä: kilpirauhasliiton nettisivut, facebook-ryhmät

 

Onko löytämäsi tieto vastannut kysymyksiisi paremmin, kuin hoitohenkilökunta? Jos on, kerro millä tavalla tieto on ollut parempaa.

Tietojen lähetys

Kiitos vastauksista!