Alumniliittymislomake - Alumnianmälningsblankett

ILMOITTAUTUMINEN ALUMNIKSI - ANMÄLAN TILL ALUMN

 

PERUS- JA YHTEYSTIEDOT- GRUND- OCH KONTAKTUPPGIFTER

valitse aika kalenterista
Sukupuoli - Kön

SUORITETTU TUTKINTO - UTFÖRD EXAMEN

Valitse koulutusohjelma, aloitusvuosi ja valmistumisvuosi -Välj utbildningsprogram,inledningsår och examensår

TIEDOT NYKYISITÄ TYÖTEHTÄVISTÄ/TYÖNANTAJASTA - UPPGIFTER ÖVER NUVARANDE ARBETSUPPGIFTER/ARBETSGIVARE

OLEN KIINNOSTUNUT SEURAAVISTA ALUMNITOIMINTAMUODOISTA - JAG ÄR INTRESSERAD AV FÖLJANDE ALUMNIFORM

Valmiuteni yhteistoimintaan Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa/Beredskap att samarbeta med Vasa yrkeshögskola

Tietojen lähetys

Yhteistietojasi käytetään ainoastaan alumitoimintaa liittyvässä tiedottamisessa.

Dina kontaktuppgifter används endast i ärenden som berör alumnverksamhet

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste.

Enligt personuppgiftslag 10§