Opiskeluoikeuden palauttamishakemus

MENETTELYOHJE:

1)Maksa käsittelymaksu ja täytä lomake.  Hakemuksen käsittelymaksuna peritään 50 euroa (A1440/2014, 3 §). Käsittelymaksu tulee suorittaa etukäteen alla mainitulle ammattikorkeakoulun tilille ja maksutosite liitetään hakemukseen. Viestikenttään merkintä: 1000, opiskelijan nimi. Käsittelymaksu on perintäkelpoinen.

 2)Opiskelija saa tiedon päätöksestä sähköpostitse.

 

OPISKELIJA TÄYTTÄÄ

HAEN OPISKELUOIKEUDEN PALAUTTAMISTA

valitse aika kalenterista
SUUNNITELMA PUUTTUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMISEKSI
Opintojakson nimi ja laajuus (op) Suoritussuunnitelma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tietojen lähetys